tel: +48 501631327
34-424 Bańska Niżna ul. Topory 48

Regulamin

Wstępną rezerwację przyjmujemy na 3 dni od przesłania i zaakceptowania oferty. Jako pełną rezerwację traktujemy ofertę opłaconą – zadatek w wysokości min. 30% na konto bankowe. Zadatku nie zwracamy jeśli rezygnujecie z pobytu chyba, że zostanie ustalony inny dostępny termin. W przypadku braku wpłaty zadatku, nie gwarantujemy dostępności pokoju w uzgodnionym terminie. Uiszczenie opłaty za pobyt lub wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Aktualny cennik.

Regulamin naszego obiektu (Zasady gościny w naszym obiekcie):

 • Gość – to  osoba korzystająca z usługi (gościny) w Gospodarstwie Agroturystycznym U Jasia
 • Gospodarze – właściciele gospodarstwa
 • Gospodarstwo – teren wokół obiektu wraz z obiektem, budynkami i budowlami należącymi do gospodarstwa
 • Obiekt – budynek, w którym znajdują się pokoje gościnne
 • Pokoje wynajmujemy  na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:30 dnia następnego. Po opuszczeniu pokoju goście mogą pozostać na terenie gospodarstwa do godziny 14:00.
 • Formalności związane z meldunkiem i opłatami dokonujemy  w dniu przyjazdu. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia waszego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia zgodności rezerwacji.
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 z wyjątkiem imprez uzgodnionych wcześniej z gospodarzami.
 • Na terenie gospodarstwa przebywają tylko osoby zameldowane. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie gospodarstwa wyłącznie po otrzymaniu naszej zgody.
 •  
Bardzo ważne
 • Ze względów bezpieczeństwa w budynku wprowadziliśmy całkowity zakaz używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.) Kategorycznie zabraniamy  palenia papierosów ( również e-papierosów ) poza wyznaczonymi miejscami. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Gościa  obciążymy kosztami kompleksowego mycia jak również ozonowania pomieszczenia w wysokości 1000 zł.
 • Na terenie gospodarstwa dzieci poniżej 12 roku życia obowiązkowo przebywają pod stałym nadzorem opiekunów prawnych w szczególności przy zbliżaniu się do zwierząt.
 • Na terenie gospodarstwa mogą przebywać zwierzęta, takie jak psy i koty. Właściciel zwierzaka jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych, jak również usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez własne zwierzę na terenie obiektu. Za pobyt zwierzęcia, jak również sprzątanie po nim możemy naliczyć dodatkową opłatę.
 • Gość poniesie odpowiedzialność finansową (również za pozostające pod jego opieką dzieci) za uszkodzenia bądź zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz sprzętów turystycznych na terenie gospodarstwa. Szkody winny być niezwłocznie zgłaszane gospodarzom.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości pobytu prosimy Was o niezwłoczne zgłaszanie gospodarzom, co umożliwi poprawę standardu gościny oraz usunięcie powstałych usterek.
 •  Wszelkie spory między nami nie uregulowane regulaminem będzie rozstrzygał Sąd w Nowym Targu.Na